Kronprinsessan besökte Stockholms stadsmission

Som Stockholms stadsmissionen beskyddare besökte Kronprinsessan den 27 mars organisationens verksamhet Mötesplats Mariatorget.

Kronprinsessan och enhetschef Linda Hallin i mötesplatsens kyrkosal där verksamheten har fokus på kultur, existentiella samtal och familjekvällar.

Kronprinsessan och enhetschef Linda Hallin i mötesplatsens kyrkosal där verksamheten har fokus på kultur, existentiella samtal och familjekvällar. Foto: Caroline Aflalo/Stockholms Stadsmission

Mötesplats Mariatorget är en plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer. Mötesplatsen har bland annat ett café samt olika gruppaktiviteter och kulturevenemang som vänder sig till både äldre, vuxna och barn med föräldrar.

Vid besöket fick Kronprinsessan bland annat träffa deltagare i mötesplatsens livsberättargrupp. I gruppen får deltagarna, som är över 65 år, tillsammans med en utbildad samtalsledare återminnas och berätta om sina liv. Syftet är att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad mening och delaktighet i livet.

Kronprinsessan besökte köket på Mötesplats Mariatorget tillsammans med enhetschef Linda Hallin, direktor Åsa Paborn och kocken Åsa.

Kronprinsessan besökte köket på Mötesplats Mariatorget tillsammans med enhetschef Linda Hallin, direktor Åsa Paborn och kocken Åsa. Foto: Caroline Aflalo/Stockholms Stadsmission

Om Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission startade sin verksamhet år 1853. Stadsmissionen arbetar bland annat med social omsorg, utbildning och arbetsintegration.

H.K.H. Kronprinsessan har varit beskyddare av Stockholms stadsmission sedan 2010.

Läs mer om Stockholms stadsmissions arbete