Kungen vid Kungl. Vitterhets­akademiens årshögtid

Den 20 mars närvarade Kungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid. Sammankomsten och efterföljande middag hölls i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Kungen delar ut Gad Rausings pris till Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, för framstående humanistisk forskargärning.

Kungen delar ut Gad Rausings pris till Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, för framstående humanistisk forskargärning. Foto: Erik Cronberg

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753. Akademiens främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård.

Kungen vid ankomsten till Vitterhetsakademiens årshögtid i Stadshuset.

Kungen vid ankomsten till Vitterhetsakademiens årshögtid i Stadshuset. Foto: Erik Cronberg

Årshögtiden inleddes i Stadshuset där akademiens preses, professor Peter Gillgren, öppnade sammankomsten med ett välkomstanförande. Sekreterare Karin Helander föredrog delar ur årsberättelsen och musik framfördes av Lisa Rydberg, violin och Gunnar Idenstam, orgel.

Musikframträdande i Blå hallen under årshögtiden.

Foto: Erik Cronberg

Akademiens största pris Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskar­gärning 2024 tilldelas akademiprofessor Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, för hans uppslags­rika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria och rättsteori som lett till synnerligen framstående och varaktigt betydelsefulla resultat.

Läs mer om årets pristagare och medaljörer på Kungl. Vitterhetsakademiens webbplats

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars.

Gustav III ombildade Akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs mer om Akademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se