Kungen vid ceremonier för Natoanslutningen

I dag höll H.M. Konungen tal utanför riksdagshuset vid en flagghissningsceremoni för att markera Sveriges medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato.

Kungen talar på Riksplan.

Kungen talar på Riksplan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Under måndagsmorgonen samlades Kungen, talmannen, statsministern, riksdagsledamöter samt representater för det officiella Sverige och diplomatiska kåren för att markera Sveriges anslutning till Nato.

Kungen tillsammans med statsministern och talmannen vid Riksplan.

Kungen tillsammans med statsministern och talmannen vid Riksplan. Foto: Henric Wauge/SPA

På Riksplan, utanför riksdagshuset, hissades Natos flagga till tonerna av Natohymnen.

Kungen höll tal

Under ceremonin höll Kungen ett tal i vilket han bland annat sade:

Den militära alliansfrihet som grundlades under Karl XIV Johan har vi nu lämnat bakom oss.

Beslutet om Natomedlemskapet är fattat i enlighet med våra grundlagar. Det är taget av en bred majoritet av våra folkvalda.

En ny epok inom säkerhetspolitiken har tagit sin början.

H.M. Konungen

Ceremoni på Karlberg

Under eftermiddagen var Kungen gäst när överbefälhavare general Micael Bydén stod värd för en ceremoni på Karlbergs slott med anledning av inträdet i Nato.

Kungen, talmannen, statsråden samt representanter för Försvarsmakten, det officiella Sverige och diplomatiska kåren samlades för en flagghissningsceremoni under överbefälhavarens värdskap på Karlbergs slott.

Kungen, talmannen, statsråden samt representanter för Försvarsmakten, det officiella Sverige och diplomatiska kåren samlades för en flagghissningsceremoni under överbefälhavarens värdskap på Karlbergs slott. Foto: Claudio Bresciani/TT

Natos flagga hissad utanför Karlberg.

Natos flagga hissad utanför Karlberg. Foto: Claudio Bresciani/TT