H.M. Konungens tal under flagg­hissnings­ceremoni med anledning av Sveriges inträde i Nord­atlantiska fördrags­organisationen (Nato)

Riksplan, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Herr statsminister,
Ambassadörer,
Riksdagsledamöter,
Mina damer och herrar,

Sverige har blivit medlem i den Nordatlantiska fördrags­organisationen, Nato. Nu skrivs ett nytt stycke svensk historia.

För lite mer än 500 år sedan lämnade Sverige Kalmarunionen. Vi blev ett självständigt land och Gustav Vasa lade grunden till det fria Sverige vi känner i dag.

Den militära alliansfrihet som sedan grundlades under Karl XIV Johan har vi nu lämnat bakom oss.

Beslutet om Natomedlemskapet är fattat i enlighet med våra grundlagar. Det är taget av en bred majoritet av våra folkvalda.

En ny epok inom säkerhetspolitiken har börjat.

De nordiska länderna har fram till i dag haft olika säkerhetspolitiska lösningar. Med Sveriges medlemskap är Nordens länder samlade i samma försvarsallians och samarbetet fördjupas ytterligare.

Finland och Sverige ansökte om medlemskap tillsammans. Nu är vi båda en del av alliansen. Vi vill i dag rikta ett särskilt tack till Finland för det goda och nära samarbetet genom Natoprocessen. Vi tackar också de allierade som givit oss säkerhetsgarantier under denna tid.

Efterkrigstidens säkerhetspolitiska ordning har skakats om i sina grundvalar efter Rysslands angrepp på Ukraina. Våra tankar går dagligen till det ukrainska folket som drabbats. Med stora vedermödor och förluster tvingas de slåss för sin frihet.

Tillsammans med organisationer som FN, EU och Nato, har vårt land under lång tid medverkat i internationella insatser för att främja säkerhet i länder som drabbats av konflikter och krig.

Sveriges Natointräde innebär att totalförsvaret kommer att samarbeta med övriga medlemsländer i Nato, för att säkra vårt eget lands och våra allierades trygghet.

Natomedlemskapet stärker vår försvarsförmåga. Sverige kommer också bidra till att alliansen blir starkare och att den regionala stabiliteten ökar.

Vårt medlemskap är inte riktat mot någon. Det ändrar inte heller grunderna eller målen för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Bevarandet av Sveriges frihet och självständighet är fortfarande vårt viktigaste mål.

Natoflaggan hissas idag utanför riksdagshuset. Denna symboliska handling visar på vår vilja att, tillsammans med övriga Natoländer, trygga fred och frihet – inte bara för oss som lever här nu, utan även för kommande generationer.

Mina damer och herrar,

Sverige vill fred” – så skrev min farfar Gustaf VI Adolf och statsminister Tage Erlander till Sveriges medborgare på 60-talet i skriften ”Om kriget kommer”. Så är det än i dag! Sverige hotar ingen! Sverige vill fred!

Till toppen