Kungen invigde scouthus

Den 17 februari invigde Kungen ett nytt scouthus i Åkersberga till Hedvig Eleonora Scoutkår.

Kungen vid invigningen av scouthuset.

Kungen vid invigningen av scouthuset. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Vid invigningen hade scouter från Hedvig Eleonoras kår samlats utanför det nya scouthuset. Kungen togs emot av Nils Bildt, initiativtagare till bygget, och därefter höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

1943 invigdes Påta scoutgård av min gudfar Folke Bernadotte och idag, 81 år senare, har jag den stora äran att inviga ett nytt scouthus, Bildt-Påta, till Hedvig Eleonora Scoutkår och Vänner.

H.M. Konungen

Kungen knöt därefter upp en knop och förklarade scouthuset invigt.

Det nya scouthuset ligger på Påta scoutgård i Åkersberga och har 21 bäddar, toalett, kök, ett allrum och är konstruerat för att underlätta för funktionshindrade.

Det nya scouthuset ligger på Påta scoutgård i Åkersberga och har 21 bäddar, toalett, kök, ett allrum och är konstruerat för att underlätta för funktionshindrade. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Påta scoutgård.

Påta scoutgård. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen anländer till Påta scoutgård och håller i handen en käpp med ett yxhuvud som handtag. Käppen skänktes till kung Gustaf VI Adolf av Scouterna i Stockholm år 1957, till minne av 100-årsdagen av scoutrörelsens grundare Robert Baden Powells födelse.

Kungen anländer till Påta scoutgård och håller i handen en käpp med ett yxhuvud som handtag. Käppen skänktes till kung Gustaf VI Adolf av Scouterna i Stockholm år 1957, till minne av 100-årsdagen av scoutrörelsens grundare Robert Baden Powells födelse. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Scouting

H.M. Konungen har sedan unga år varit engagerad i scouting och scoutrörelsen. Kungen är förste hedersledamot i Svenska scoutförbundet, hedersmedlem i Svenska scoutrådet och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation. Som hedersordförande är Kungen även engagerad i Baden-Powell Fellowship.

Stipendier till ungdomar

Inför Kungens 60-årsdag bildades stiftelsen Ungt Ledarskap, med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån scoutrörelsens värderingar. Kungen delar årligen ut stiftelsens stipendium Kompassrosen, som tilldelas unga personer vilka i sitt ledarskap visat prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Till toppen