H.M. Konungens tal på invigningen av nya scoutstugan, Bildt-Påta

Påta Scoutgård, Åkersberga

(Det talade ordet gäller)

Kära scoutvänner,

Det känns både fint och hedervärt att vara här idag i denna fina miljö, även i mitten av februari.

1943 invigdes Påta Scoutgård av min gudfar Folke Bernadotte och idag, 81 år senare, har jag den stora äran att inviga ett nytt scout-hus, Bildt-Påta, till Hedvig Eleonora Scoutkår och Vänner. Också min far var en hängiven scout och god vän med Folke Bernadotte.

Vi som är scouter vet vad det betyder att värna om naturen. Och vi kan det här med att visa varandra hänsyn och respekt. Och vi förstår hur viktigt det är att inkludera, att låta alla vara med. Det här nybyggda scouthuset är dessutom tillgänglighetsanpassat för scouter med speciella behov.

Det ger förutsättningar för fler barn och ungdomar att delta i verksamheten och möjligheten att få uppleva scoutlivet.

Jag var på mitt första scoutläger i tioårsåldern. Och jag minns det med glädje. Det var roligt att träffa nya vänner, att utföra olika uppdrag tillsammans, och att uppleva äventyr och gemenskap.

Min förhoppning är att denna scoutstuga ska ge er trygghet med många goda minnen.

Som scout får man tidigt träna på att leda – både sig själv och andra. Så att vara scout – det kan jag lova – det är något som du har stor glädje av nu och under hela livet.

Allt som görs i scouterna bygger på ideella krafter. Vi är många som på olika sätt stöttar scoutrörelsen men vi behöver bli fler som bidrar till scoutverksamheten.

Idag vill jag rikta ett särskilt tack till att projekt Bildt-Påta gått i mål som kommer att bidra till en trygg, meningsfull och spännande fritid för barn och unga.

Här med förklarar jag Bildt-Påta scouthus invigt!

Tack!