Drottningen och Prinsessan Madeleine på Childhood-evenemang i New York

Under måndagen deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett högnivåmöte i FN-högkvarteret i New York om att sätta skyddet av barn i centrum för hållbart resande och turism.

Drottningen i FN-högkvarteret.

Drottningen i FN-högkvarteret. Foto: World Childhood Foundation

Drottningen, Childhoods grundare och hedersordförande, var en av en av huvudtalarna i FN-högkvarteret tillsammans med FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed och Najat Maalla M'jid, generalsekreterarens särskilda sändebud i frågan om våld mot barn.

Drottningen och  FN:s biträdande generalsekreterare.

Drottningen och FN:s biträdande generalsekreterare. Foto: World Childhood Foundation

I sitt öppningstal sade Drottningen bland annat:

När resandet ökar igen efter pandemin har vi en möjlighet att ställa saker till rätta, att forma nya mönster och beteenden som skyddar barnen.

H.M. Drottningen

Mötet anordnades av Childhood tillsammans  med FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor om våld mot barn och Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna.

Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande i Childhood.

Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande i Childhood. Foto: World Childhood Foundation

Galamiddag till förmån för Childhood

Senare under kvällen närvarade Drottningen och Prinsessan Madeleine vid en gala anordnad av Childhood USA. De insamlade medlen från kvällen går till projekt för att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Foto: Pontus Höök/TT