Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albrecht Couschi hedrad med minnessten

Kronprinsessan närvarade i dag på Katarina kyrkogård på Södermalm i Stockholm när en minnessten över Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albrecht Couschi, i sin samtid känd som Gustav Badin, avtäcktes.

Kronprinsessan och borgarrådet Clara Lindblom vid minnesstenen över Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albrecht Couschi på Katarina kyrkogård på Södermalm i Stockholm.

Kronprinsessan och borgarrådet Clara Lindblom vid minnesstenen över Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albrecht Couschi på Katarina kyrkogård på Södermalm i Stockholm. Foto: Michael Campanella/SPA

Couschi (ca. 1747–1822) togs år 1760 med som slavbarn från den danska kolonin Saint Croix i Västindien till Sverige. Han växte upp vid det kungliga hovet och blev sedermera fosterson och betjänt hos drottning Lovisa Ulrika.

Couschi kom att bli en välkänd medborgare i dåtidens Stockholm och dog som en fri man år 1822. Han begravdes på Katarina kyrkogård.

Kronprinsessan hälsar på Marie Cham, Afrosvenskarnas riksorganisation, samt kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell och Stockholms stifts biskop Andreas Holmberg.

Kronprinsessan hälsar på Marie Cham, Afrosvenskarnas riksorganisation, samt kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell och Stockholms stifts biskop Andreas Holmberg. Foto: Mikaela Landeström/TT

Minnesstenen har kommit till stånd efter ett initiativ från Afrosvenskarnas riksorganisation i samverkan med kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad och Katarina församling.

Gustaf Lundbergs porträtt över "Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, kallad Badin (omkr. 1747–1822), kammarlakej, hovsekreterare, titulärassessor, 1775". Porträttet beställdes av drottning Lovisa Ulrika och visar Couschi efter en vinst i ett schackspel. Likt springaren kunde Couschi röra sig utan hinder vid dåtidens kungliga hov. Målningen ingår i Nationalmusei samlingar.

Gustaf Lundbergs porträtt över "Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, kallad Badin (omkr. 1747–1822), kammarlakej, hovsekreterare, titulärassessor, 1775". Porträttet beställdes av drottning Lovisa Ulrika och visar Couschi efter en vinst i ett schackspel. Likt springaren kunde Couschi röra sig utan hinder vid dåtidens kungliga hov. Målningen ingår i Nationalmusei samlingar. Foto: Nationalmuseum