Drottningen invigde Ersta nya sjukhus

Drottningen invigde i dag Ersta nya sjukhus på Södermalm i Stockholm.

Drottningen inviger Ersta nya sjukhus.

Drottningen inviger Ersta nya sjukhus. Foto: Linda Broström

År 2019 tog Drottningen det första spadtaget till den nya sjukhusbyggnaden och under tisdagen var det dags för invigning.

Ersta sjukhus bedriver specialistvård inom kirurgi och anestesi, medicin, palliativ vård för barn och vuxna, samt röntgen, rehabilitering och primärvård.

Drottningen i samtal med en av sjukhusets patienter.

Drottningen i samtal med en av sjukhusets patienter. Foto: Linda Broström

Bandklippning och tal

Efter bandklippningen i sjukhusets entréhall fick Drottningen en rundtur och möjlighet att träffa patienter och personal. Därefter höll Drottningen ett tal till de inbjudna gästerna i vilket hon bland annat sade:

Erstas ambition och vilja är att, utifrån det diakonala uppdraget, ge en vård av högsta kvalitet, grundat i vetenskap och utfört med hjärta. Erstas uppgift är att tjäna människor i utsatta situationer, och vad kan vara viktigare?

H.M. Drottningen

Foto: Linda Broström

H.M. Drottningen är beskyddare av Ersta diakoni.

Läs mer om Ersta diakoni