H.M. Drottningens tal vid invigningen av Ersta nya sjukhus

Ersta nya sjukhus, Södermalm, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Det är med stor glädje som jag i dag får inviga Ersta nya sjukhus.

Alla vi som är samlade här idag ser vilken vacker miljö detta är.

1907 byggdes det nuvarande sjukhuset med drottning Sofia som tillskyndare. Det är ett sjukhus som har tjänat Stockholms invånare väl under drygt hundra år. Nu har Ersta diakoni byggt ett nytt sjukhus för att fortsatt utveckla verksamheten.

Erstas ambition och vilja är att, utifrån det diakonala uppdraget, ge en vård av högsta kvalitet, grundat i vetenskap och utfört med hjärta. Erstas uppgift är att tjäna människor i utsatta situationer, och vad kan vara viktigare?

Jag är glad att det finns en idéburen aktör inom vård och omsorg som vågar satsa mot framtiden på det sätt som Ersta diakoni gör.

Detta sjukhus kommer att tjäna medborgarna i Stockholm, och från andra delar i landet under lång tid framåt.

Nu ska denna fina plats och denna byggnad fyllas med innehåll. Jag är övertygad att ni med all er värme och kärlek kommer att skapa en plats för läkande, lindrande och tröst. Men även en plats för utveckling och forskning, ständigt i människans tjänst. Och utfört med ett mycket stort hjärta.

Jag önskar er all lycka till i ert fortsatta arbete.

Till toppen