Ukrainska barn i fokus när Drottningen besökte Polen

Under onsdagen och torsdagen besökte Drottningen och statsrådet Camilla Waltersson Grönwall Warszawa tillsammans med World Childhood Foundation.

Drottningen på ett center för ukrainska flyktingar i Warszawa. Delar av verksamheten stöttas av Childhood.

Drottningen på ett center för ukrainska flyktingar i Warszawa. Delar av verksamheten stöttas av Childhood. Foto: Bartek Bartosiński/World Childhood Foundation

Under besöket fick Drottningen och statsrådet möjlighet att ta del av hur Childhoods partners hjälper och skyddar barn som har drabbats av kriget i Ukraina.

Drottningen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall under ett av de arrangerade Childhood-seminarierna.

Drottningen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall under ett av de arrangerade Childhood-seminarierna. Foto: Bartek Bartosiński/World Childhood Foundation

Childhood har arbetat i Ukraina i 20 år. Ett syfte med resan var att ge organisationens styrelse, i vilken Drottningen är hedersordförande, ökad kunskap om de utmaningar som Childhoods ukrainska partners står inför just nu.

Drottningens besök samlade Childhoods nio ukrainska partners i Warszawa för samtal och erfarenhets- och kunskapsutbyten.

Drottningen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall under ett av de arrangerade Childhood-seminarierna.

Foto: Bartek Bartosiński/World Childhood Foundation

Förutom att delta i möten med de ukrainska organisationerna besökte Drottningen och delegationen därutöver två polska partners till Childhood som ger stöd till barn och familjer från Ukraina.

Läs mer om besöket på World Childhood Foundations webbplats

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Läs mer på Childhoods webbplats