Organisationer uppvaktade Kungen inför 50-års­jubileet

Med anledning av Kungens 50 år på tronen gavs myndigheter, organisationer och institutioner den 13 och 14 september möjlighet att uppvakta Kungen på Kungl. Slottet.

Landshövdingarna i Stockholms respektive Gävleborgs län, Anna Kinberg Batra och Per Bill lämnade över gåvan från Sveriges landshövdingar, ett bildcollage över jubileumsårets länsbesök.

Landshövdingarna i Stockholms respektive Gävleborgs län, Anna Kinberg Batra och Per Bill lämnade över gåvan från Sveriges landshövdingar, ett bildcollage över jubileumsårets länsbesök. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Den 13 och 14 september gavs mottagningar för Kungen med anledning av 50-årsjubileet. Gratulanterna togs emot i Prinsessan Sibyllas våning.

Några av de som uppvaktade Kungen var:

  • Kungl. Vetenskapsakademin
  • Riksarkivet
  • Säkerhetspolisen
  • Sveriges landshövdingar
  • Försvarsmakten
Karin Åström och Davor Zovko överlämnade jubileumsgåvan från Riksarkivet.

Karin Åström och Davor Zovko överlämnade jubileumsgåvan från Riksarkivet. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Insamling till Stiftelsen Ungt Ledarskap

Den 14 september gav Kungen även mottagningar i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet för stiftelser, privatpersoner samt representater för näringslivet och Scouterna, som samlat in medel till Stiftelsen Ungt Ledarskap samt till inrättandet av en professur i Ungt ledarskap vid Stockholms handelshögskola.

Kungaparet tillsammans med representanter för stiftelser, näringslivet och Scouterna samt privatpersoner som genomfört en insamling till Stiftelsen Ungt ledarskap.

Kungaparet tillsammans med representanter för stiftelser, näringslivet och Scouterna samt privatpersoner som genomfört en insamling till Stiftelsen Ungt ledarskap. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Kungaparet tillsammans med representanter för svenskt näringsliv och Stockholms handelshögskola som samlat in medel för professuren i Ungt ledarskap.

Kungaparet tillsammans med representanter för svenskt näringsliv och Stockholms handelshögskola som samlat in medel för professuren i Ungt ledarskap. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna. Klicka på bilden för att förstora.

Till toppen