Jubileums­besök i Hallands län

Under 2023 besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 24 augusti besökte Kungaparet Hallands län och residensstaden Halmstad.

Kungaparet och landshövdingeparet vid ankomsten till jubileumsfirandet på Stora torg.

Kungaparet och landshövdingeparet vid ankomsten till jubileumsfirandet på Stora torg. Foto: Clément Morin

Vid ankomsten till länet togs Kungaparet emot av landshövding Brittis Benzler med make Jörgen Benzler.

Kungen och Drottningen fick en presentation av verksamheten på Fab Lab.

Kungen och Drottningen fick en presentation av verksamheten på Fab Lab. Foto: Clément Morin

Besök på Högskolan i Halmstad

Kungen och Drottningen välkomnades till högskolan av rektor Susanna Öhman och representanter från Studentkåren. Kungaparet besökte Fab Lab (Fabrication Laboratory), ett koncept som har utvecklats vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, och som handlar om öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och privatpersoner.

Kungaparet och landshövdingen får information om en soldriven bil som byggt i Fab Lab.

Kungaparet och landshövdingen får information om en soldriven bil som byggt i Fab Lab. Foto: Clément Morin

Kungaparet och landshövdingen i Fab Lab.

Foto: Clément Morin

Utanför högskolan pågick aktiviteter för nya studenter.

Utanför högskolan pågick aktiviteter för nya studenter. Foto: Clément Morin

Högskolan i Halmstad firar i år 40-årsjubileum.

Kungen och Drottningen under besöket på stadsbiblioteket.

Kungen och Drottningen under besöket på stadsbiblioteket. Foto: Clément Morin

Besök på Halmstad stadsbibliotek

På stadsbiblioteket togs Kungen och Drottningen emot av kommunfullmäktiges ordförande Susanne Beide och kulturförvaltningens chef Ola Magnusson.

Kungaparet fick en rundtur på Halmstads bibliotek.

Kungaparet fick en rundtur på Halmstads bibliotek. Foto: Clément Morin

Kungaparet träffade unga läsambassadörer.

Kungaparet träffade unga läsambassadörer. Foto: Clément Morin

På plats fick Kungaparet ta del av en digital fotoutställning med bilder från tidigare kungliga besöket i länet. Under en efterföljande rundvandring fick Kungaparet information om läsprojekt för unga.

Kungaparet i samtal med unga läsambassadörer.

Foto: Clément Morin

Kungen och Drottningen besökte stadsbibliotekets skaparverkstad för barn.

Kungen och Drottningen besökte stadsbibliotekets skaparverkstad för barn. Foto: Clément Morin

Kungaparet promenerade genom Halmstad till musik av Hemvärnets musikkår.

Kungaparet promenerade genom Halmstad till musik av Hemvärnets musikkår. Foto: Clément Morin

Jubileumsfirande på Stora torg

Kungen och Drottningen promenerade sedan under ledning av Hemvärnets musikkår Halland till Stora torg där det publika jubileumsprogrammet hölls. För musikunderhållningen stod ungdomskören Nova Cantica och musikkåren.

Kungaparet under promenaden till Stora torg.

Foto: Clément Morin

Länsbor i väntan på Kungaparet.

Länsbor i väntan på Kungaparet. Foto: Clément Morin

Fanbärare vid jubileumsfirandet på torget.

Fanbärare vid jubileumsfirandet på torget. Foto: Clément Morin

Musikframträdande av ungdomskören Nova Cantica.

Musikframträdande av ungdomskören Nova Cantica. Foto: Clément Morin

Kungen höll ett jubileumstal till länsborna.

Kungen höll ett jubileumstal till länsborna. Foto: Clément Morin

Under jubileumsprogrammet på torget höll Kungen ett tal i vilket han bland annat sade:

Varje tid har sina utmaningar. En av våra är klimatförändringarna. För att möta dem krävs hållbar energi­produktion. Och på det området är Halland ett föredöme. [...]

Jag tänker på den snabbt växande vindkraften, på att ni har mer solenergi per invånare än något annat län, och på kärnkraften från Ringhals.

H.M. Konungen

Landshövdingeparet bjöd in till lunch på Halmstads slott.

Landshövdingeparet bjöd in till lunch på Halmstads slott. Foto: Clément Morin

Dukningen vid lunchen på Halmstad slott.

Dukningen vid lunchen på Halmstad slott. Foto: Clément Morin

Jubileums­lunch på Halmstad slott

Landshövdingeparet stod därefter värdar för en lunch i residenset på Halmstad slott till vilken representanter för länet var inbjudna.

Drottningen i samtal med Jörgen Benzler.

Drottningen i samtal med Jörgen Benzler. Foto: Clément Morin

Kungen höll tacktal till landshövdingeparet.

Kungen höll tacktal till landshövdingeparet. Foto: Clément Morin

Många länsbor ville hälsa på Kungaparet utanför Halmstads slott.

Många länsbor ville hälsa på Kungaparet utanför Halmstads slott. Foto: Clément Morin

Trädplantering i slottsträdgården

Efter lunchen besökte Kungen och Drottningen residensets slottsträdgård där föreningarna Gamla Halmstad, Idrottsmuseet och Hemslöjden visade upp sin verksamhet för allmänheten.

Kungen planterade en oxel i slottsträdgården som minne av jubileumsbesöket.

Kungen planterade en oxel i slottsträdgården som minne av jubileumsbesöket. Foto: Clément Morin

Kungen avslutade besöket i Halland genom att plantera ett oxelträd i slottsträdgården som ett minne från jubileumsbesöket.

Trumpetarna Otto Ovik och Maja Utbult spelade en fanfar efter trädplanteringen.

Trumpetarna Otto Ovik och Maja Utbult spelade en fanfar efter trädplanteringen. Foto: Clément Morin

Kungen 50 år på tronen

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Läs mer om jubileumsåret 2023