H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Hallands län

Halmstad

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Halmstadbor och hallänningar,

Så roligt att vara här i dag! Tack för det fina mottagandet.

Det är inte så länge sedan Drottningen och jag var på besök i länet. Knappt två år sedan, under pandemin. Vi reste runt i Sverige för att ta del av hur olika delar av samhället hanterade situationen. Särskilt minns vi ett möte med elever på Osbecksgymnasiet i Laholm. Det blev ett givande samtal om hur svårt det varit att inte kunna gå till skolan som vanligt.

Ett helt annat slags nödläge uppstod när stormen Hans drog över Sverige för ett par veckor sedan. Halland drabbades väldigt hårt. Nu ser vi hur ni på olika sätt stärker beredskapen för kommande extremväder. Framtidens hållbara samhällen kommer att behöva rusta sig också på det sättet.

Men idag är vi här av en annan, och roligare, anledning. Vi har två jubileer att fira! För det första är det 50 år sedan jag tillträdde som Sveriges konung. Det uppmärksammar Drottningen och jag med att än en gång resa runt till Sveriges alla län, och göra det vi uppskattar mer än något annat: att möta människor – att möta er!

Som mycket ung efterträdde jag min farfar Gustaf VI Adolf. Det har varit innehållsrika år. Lärorika, framför allt. Utvecklingen i vårt land har varit makalös sedan 1973.

Ett bra exempel är dagens första programpunkt – en rundvisning på Högskolans ”Fab Lab”. Något sådant hade man knappast kunnat föreställa sig då, för 50 år sedan. Att man på ett så kreativt sätt får fram tekniska innovationer, i ett globalt nätverk av tusentals liknande laboratorier. Det var fascinerande att se. Och jag vill förstås passa på att gratulera Högskolan i Halmstad som firar 40 år!

Två jubileer, sa jag. Jag kanske skulle säga tre då. För i år är det även 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Sverige blev därmed ett fritt och självständigt land. Och resan började, mot det moderna och fredliga land som är vårt i dag.

Halland var ju inte en del av Sverige då, utan tillhörde Danmark. Statyn ”Kungamötet” som står här på Stora torg påminner om det. Den visar hur kung Gustaf II Adolf betalar en lösen för Älvsborgs fästning till kung Kristian IV. En miljon silvermynt, en enorm summa på den tiden. Först några decennier senare blev även Halland svenskt.

Nej, historien är ingen spikrak väg. Och varje tid har sina utmaningar. En av våra är klimatförändringarna. För att möta dem krävs hållbar energiproduktion. Och på det området är Halland ett föredöme.

Länet är ett slags energicentrum. Och då tänker jag inte främst på spahotellen längs kusten – även om de nog också kan ge ny energi. Nej, jag tänker på den snabbt växande vindkraften, på att ni har mer solenergi per invånare än något annat län, och på kärnkraften från Ringhals.

Det ger en bra energimix. Och på samma sätt har ni en bra mix av små och medelstora företag. Riskerna sprids ut så att varken väder eller konjunkturer lamslår produktionen.

2007 var Drottningen och jag här och firade Halmstads 700-årsjubileum. Här vid torget finns en byggnad som funnits med under alla de åren, ända sedan 1300-talet – S:t Nikolai kyrka.

Det är en rikedom att bo i en stad som vittnar om forna tider. Det påminner om vårt lands rötter, och om våra band till tidigare generationer.

Avslutningsvis vill jag än en gång tacka er för att ni kommit hit idag. Det gläder oss mycket. Jag hoppas att många av er också har möjlighet att följa med till Slottsträdgården lite senare.

Tack!

Till toppen