Drottningen invigde barnahus i München

Den 15 juni deltog Drottningen i invigningen av ett Childhood-Haus i München i Tyskland.

Drottningen tillsammans med prof. dr. Volker Mall, medicinsk chef för kbo-Kinderzentrum, under rundvandringen på Childhood-Haus München.

Drottningen tillsammans med prof. dr. Volker Mall, medicinsk chef för kbo-Kinderzentrum, under rundvandringen på Childhood-Haus München. Foto: Axel Schelbert

Under torsdagen närvarade Drottningen vid invigningen av Childhood-Haus München.

Vid ankomsten till Childhood-Haus togs Drottningen emot av Dr. Astrid Helling-Bakki som gav en rundtur i huset. Där fick Drottningen bland annat ta del av en utställning med bilder som målats av traumatiserade barn.

Drottningen vid invigningen av Childhood-Haus München.

Drottningen vid invigningen av Childhood-Haus München. Foto: Axel Schelbert

Drottningen invigde barnahuset genom att tillsammans med andra representanter och partners klippa ett band. Drottningen höll sedan ett tal där hon sa:

Childhood står för varje barns rätt till en barndom fri från sexualiserat våld och övergrepp.

Jag kan inte upprepa den här frasen tillräckligt ofta. Detta är den djupa övertygelse som fick mig att grunda World Childhood Foundation för nästan ett kvarts sekel sedan.

H.M. Drottningen

Drottningen höll ett tal i samband med invigningen.

Drottningen höll ett tal i samband med invigningen. Foto: Alex Schelbert

Ett av rummen i Childhood-Haus München.

Ett av rummen i Childhood-Haus München. Foto: Alex Schelbert

Childhood-Haus München är ytterligare ett i raden av barnahus som öppnats i Tyskland de senaste åren.

Om Childhood-Haus

I ett Childhood-Hausfår barn som utsatts för sexuella övergrepp stöd och skydd under ett och samma tak. I ett multiprofessionellt team bestående av läkare, domare, psykologer, socialsekreterare med flera samarbetar man för barnens bästa och i deras intresse.

Barnahus etableras i Tyskland med stöd av World Childhood Foundation.