Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammar­dagen

Den 8 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruks­universitet och Stenhammars godsförvaltning. Dagens tema var ”Nötköttsgårdens energiförsörjning”.

Kungen fick en demonstration av en biogastraktor.

Kungen fick en demonstration av en biogastraktor. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stenhammardagen samlade ett hundratal särskilt inbjudna gäster till ett seminarium och en efterföljande exkursion på Stenhammar.

Kungen hälsade deltagarna välkomna till Stenhammar med ett tal.

Kungen hälsade deltagarna välkomna till Stenhammar med ett tal. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sade Kungen:

Från 'jord till bord', kanske är ett både gammalt och slitet uttryck, men det stämmer bättre idag än på mycket länge.

En ny livsmedels­strategi 2.0 är på gång och den har ett tydligt ökat fokus på livsmedels­beredskap och att stärka själv­försörjnings­graden i landet.

En högre grad av svensk­producerade varor är nödvändig för att minska Sveriges sårbarhet vid eventuella kriser.

Ja, den svenska livsmedels­kedjan är en trygghets­faktor som måste värnas för alla som bor i vårt land. Att ha en stark och hållbar matproduktion är viktigt för Sverige.

H.M. Konungen

Under seminariet diskuterades bland annat drivmedel för jordbruksmaskiner och helhetslösningar för förnybar energi.

Foto: Margareta Thorgren

Exkursion på gården

Under eftermiddagens exkursion på Stenhammars gårdsplan fick deltagarna bland annat information om solpanelslösningar och batterilagring och en demonstration av biogastraktor och minilastare.

Om Stenhammar­dagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs i dag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram till sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.