H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen

Stenhammars slott, Flen

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Rektor,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Stenhammar!

Jag sätter stort värde på att ordna dessa återkommande möten här på Stenhammar. Detta forum är en del av samarbetet mellan godsförvaltningen och Sveriges lantbruksuniversitet. Ett tillfälle att tillsammans få diskutera viktiga frågor för det svenska lantbruket och vårt samhälle. Årets tema är ”Nötköttsgårdens energiförsörjning”, ett mycket aktuellt ämne. Låt oss ha högt i tak under våra diskussioner!

Från ”jord till bord”, kanske är ett både gammalt och slitet uttryck, men det stämmer bättre idag än på mycket länge. En ny livsmedelsstrategi 2.0 är på gång och den har ett tydligt ökat fokus på livsmedelsberedskap och att stärka självförsörjningsgraden i landet. En högre grad av svenskproducerade varor är nödvändig för att minska Sveriges sårbarhet vid eventuella kriser.

Ja, den svenska livsmedelskedjan är en trygghetsfaktor som måste värnas för alla som bor i vårt land. Att ha en stark och hållbar matproduktion är viktigt för Sverige.

Förutom stora utmaningar med klimatförändringar och dess konsekvenser har kriget i Ukraina och det oroliga världsläget en stor påverkan på vår livsmedelproduktion. Lantbruket är idag väldigt pressat bland annat på grund av att kostnaderna på insatsvaror har stuckit i höjden. Det handlar om priserna på handelsgödsel, diesel och energi.

Men, vi måste se positivt på framtiden.

Nu är det läge att se om sitt hus och se över möjligheterna att producera mer av dessa insatsvaror själv på gården. Lantbruket har goda förutsättningar. Vi har stora takytor och många andra ytor lämpade för solceller. Det finns också idéer och plats för olika system för energilagring. Och både möjligheter och motivation att producera mer än vad man själv förbrukar på gården.

Forskningen om nya drivmedel för lantbruksmaskiner går i rasande fart och utbudet börjar bli stort. Men vad ska man satsa på? Vad passar just min gård och vad är lönsamt för just mig? Det är inte lätt att sätta sig in i all ny teknik.

Jag är övertygad om att den kunskap som nu växer fram, kommer att vara en tillgång för framtiden. Inte bara för lantbrukssektorn, utan för hela vårt land.

Jag ser idag fram emot att få lära mig mer av några av våra främsta experter inom energiförsörjning, forskare och rådgivare. Här på Stenhammar är vi intresserade av och öppna för att prova nya lösningar som gynnar en långsiktigt hållbar nötköttsproduktion.

För mig är detta även ett tillfälle att tacka personalen här på Stenhammar som lägger ner ett stort och ansvarsfullt arbete med mycket omsorg. Stort tack!

Återigen, varmt välkomna till årets Stenhammardag!

Till toppen