Jubileums­besök i Västra Götalands län

Under 2023 besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 4 juni besökte Kungaparet Västra Götalands län och residensstaden Göteborg.

Kungen och Drottningen under färden i kortege längs Avenyn.

Kungen och Drottningen under färden i kortege längs Avenyn. Foto: Clemént Morin

Vid ankomsten till länet togs Kungaparet emot av landshövding Sten Tolgfors och fru Karin Larsson.

Poseidon vid Götaplatsen.

Poseidon vid Götaplatsen. Foto: Clément Morin

Kortege längs Avenyn

Från Götaplatsen färdades Deras Majestäter i hästanspänd kortege längs Kungsports­avenyn till Gustaf Adolfs torg. Vid avfärden från Götaplatsen spelade Göteborgs symfoniker från Konserthusets balkong.

Personal vid H.M. Konungens Hovstall deltog i kortegen.

Personal vid H.M. Konungens Hovstall deltog i kortegen. Foto: Clément Morin

Kungaparet anländer till Gustaf Adolfs torg.

Kungaparet anländer till Gustaf Adolfs torg. Foto: Clément Morin

Evenemang på Gustaf Adolfs torg

Vid ankomsten till Gustaf Adolfs torg hälsades Kungen och Drottningen välkomna utanför Börsen av landshövdingeparet och kommunfullmäktiges ordförande.

På torget framfördes därefter musik samt ett historiskt kåseri.

Sångerskan Negar Zarassi sjöng under jubileumsprogrammet på torget.

Sångerskan Negar Zarassi sjöng under jubileumsprogrammet på torget. Foto: Clément Morin

Många länsbor hade samlats på Gustaf Adolfs torg.

Många länsbor hade samlats på Gustaf Adolfs torg. Foto: Clément Morin

Från Börsens trappa höll landshövdingen ett tal . Ett fyrfaldigt leve för Konungen utbringades därefter av kommunfullmäktiges ordförande.

Kungen höll ett jubileumstal från Börsens trappa.

Kungen höll ett jubileumstal från Börsens trappa. Foto: Clément Morin

Därefter höll Kungen ett tal i vilket han bland annat sade:

Man kan faktiskt åka nästan var som helst i länet för att ta del av den gröna omställningen. Det planeras och byggs batterifabriker, inte bara i Göteborg utan även i Mariestad och Svenljunga.

Industri efter industri satsar på eldrift för att minska de fossila utsläppen. Det gäller till exempel elmotorfabriken i Åmål och petrokemi-industrin i Stenungsund.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid Gustaf Adolfs torg.

Foto: Clément Morin

Fotoutställning

Kungen och Drottningen fick på torget även möjlighet att se en fotoutställning med bilder och berättelser från kungliga besök i länet under de senaste 50 åren.

Kungen hälsade på länsbor som kommit till Gustaf Adolfs torg.

Kungen hälsade på länsbor som kommit till Gustaf Adolfs torg. Foto: Clément Morin

Landshövdingens residens.

Landshövdingens residens. Foto: Clément Morin

Jubileums­lunch på residenset

Efter firandet på torget stod landshövdingen värd för en jubileumslunch i residenset.

Kungen under lunchen i landshövdingens residens.

Kungen under lunchen i landshövdingens residens. Foto: Clément Morin

Dukning vid landshövdingens lunch.

Dukning vid landshövdingens lunch. Foto: Clément Morin

Drottningen vid jubileumslunchen.

Drottningen vid jubileumslunchen. Foto: Clément Morin

Göteborg 400 år

Under eftermiddagen gick Kungaparets program över i ett firande av Göteborgs 400-årsjubileum.

Kungen 50 år på tronen

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Läs mer om jubileumsåret 2023