H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Västra Götalands län

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära länsbor, kära göteborgare,

Drottningen och jag vill tacka för det varma mottagandet. Det är roligt att åter igen vara i denna vackra, dynamiska stad, denna strålande försommardag!

Det känns lite som att man kommer till en ny stad, varje gång man kommer till Göteborg. Här byggs och förändras det, i en väldig fart. Men här, på Gustafs Adolfs torg, känner man historiens vingslag. Kanalerna flyter där de har flutit i hundratals år och här står Gustaf II Adolf och pekar, enligt myten på den plats där staden skulle ligga. Och Börshuset var det Oscar I som lade grundstenen till 1844.

Drottningen och jag vill också tacka för senast! I oktober förra var det nederländska kungaparet på statsbesök i Sverige och då kom vi hit tillsammans med dem, för att diskutera grön omställning inom sjöfarten. Det var ett mycket givande besök, både för dem och för oss. När vi har andra länders statschefer på besök vill vi förstås visa det bästa i vårt land. Och med tanke på att det var holländare som var med och byggde Göteborg, passade det förstås extra bra.

Men man kan faktiskt åka nästan var som helst i länet för att ta del av den gröna omställningen. Det planeras och byggs batterifabriker, inte bara i Göteborg utan även i Mariestad och Svenljunga. Industri efter industri satsar på eldrift för att minska de fossila utsläppen. Det gäller till exempel elmotorfabriken i Åmål och petrokemi-industrin i Stenungsund. Och samtidigt planeras det för vindkraftsparker ute till havs.

Vårt besök i dag är ett jubileumsbesök: det är 50 år sedan jag blev Sveriges statschef. Det har varit mycket innehållsrika år, som ni förstår. Genom alla år har det varit viktigt för mig att följa utvecklingen, att få höra om de utmaningar och möjligheter som finns runtom i landet.

Drottningen och jag har besökt Västra Götaland många gånger. En av de uppgifter vi uppskattat allra mest har varit just resorna i länen. Därför är det så vi vill fira jubileumsåret: genom att återigen besöka vart och ett av Sveriges 21 län och deras residensstäder.

Vi högtidlighåller även ett annat märkesår: det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Sverige fanns förstås långt innan 1523, men blev då ett arvrike och en självständig nationalstat.

Ett 50-årsjubileum, ett 500 årsjubileum – men inte nog med det! Dessutom även ett lite försenat 400-årsjubileum! Det är drygt 400 år sedan Göteborg fick sina stadsprivilegier av Gustav II Adolf.

Som så många andra städer byggdes Göteborg av militärstrategiska skäl. Det behövdes en rejäl försvarsanläggning vid Göta älvs mynning. Att försvara västkusten har alltid varit av stor vikt för vårt land. Från Älvsborgs fästning på 1300-talet fram till i dag. För ett par år sedan återinvigdes Älvsborgs amfibieregemente.

Varje tid har sina utmaningar och sina kriser. Det kan vara en klimatkris. Det kan vara ett förändrat säkerhetsläge. Men medan vi hanterar utmaningarna, måste vi fortsätta att vara människor som lever sina vanliga liv. Människor i alla tider har arbetat, tillverkat olika produkter och idkat handel. De har bildat familj, fått barn och barnbarn, glatt sig åt vänskap och kärlek. De har firat årsdagar och helgdagar, byggt broar och vägar, hus och helgedomar.

Vi lever våra moderna liv, omgivna av historien. Samtidigt blickar vi framåt, mot morgondagen. Kunskapen om vår historia gör att vi förstår vår samtid bättre och rustar oss också för framtiden.

Med de orden vill jag tacka för den fina uppslutningen här i dag. Och nu ser Drottningen och jag fram emot att resten av dagen och att få delta i de fortsatta festligheterna för den här makalösa 400-åringen.

Till toppen