Prins Carl Philip delade ut stipendier på Nationalmuseum

Den 22 maj närvarade Prins Carl Philip vid Nationalmusei Vänners årsmöte. I anslutning till årsmötet delade Prinsen ut stipendier till anställda vid Nationalmuseum.

Prins Carl Philip delade ut stipendier i anslutning till vänföreningens årsmöte.

Prins Carl Philip delade ut stipendier i anslutning till vänföreningens årsmöte. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Carl Philip är ledamot i Nationalmusei Vänners styrelse och närvarade därför vid årsmötet. Under mötet omvaldes Prinsen som ledamot.

Stipendieutdelning

Efter årsmötesförhandlingarna delade Prinsen ut Nationalmusei Vänners stipendier. Bland årets stipendiater återfanns bland andra intendent Carina Rech som fick ta emot Nationalmusei vänners forskningsstipendium på 100 000 kronor. Carina Rech ska genomföra studier inom ramen för ett forsknings- och utställningsprojekt om konstnären Hanna Hirsch-Pauli (1864–1940) i syfte att studera och analysera konstnärens tidigare obeforskade korrespondens.

Prins Carl Philip med årets stipendiater.

Prins Carl Philip med årets stipendiater. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Föreningen Nationalmusei Vänner

Föreningen Nationalmusei Vänner grundades år 1911 av dåvarande kronprins Gustav (VI) Adolf med syfte att stödja Nationalmuseum genom bidrag till förvärv av konstföremål till samlingarna.

I dag verkar föreningen även för att sprida kunskap om och öka intresset för Nationalmuseum och dess samlingar.

Föreningen Nationalmusei Vänner är en av landets största museivänföreningar.

Läs mer om Nationalmusei vänner