Kungen vid möte om skogsnäringens framtid

Den 18 april närvarade Kungen vid Framtidsmötet arrangerat av Skogsindustrierna.

Kungen tillsammans med pristagarna vid Skogsindustriernas Framtidsmöte.

Kungen tillsammans med pristagarna vid Skogsindustriernas Framtidsmöte. Foto: Anders Wiklund/TT

Konferensen Framtidsmötet fokuserade på hur skogsnäringen i högre grad än tidigare kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar. Under dagen fick deltagarna ta del av föredrag om utmaningar och möjligheter med grön omställning.

Kungen höll tal vid Skogsindustriernas konferens.

Kungen höll tal vid Skogsindustriernas konferens. Foto: Anders Wiklund/TT

Kungen höll ett inledningstal där han sa:

Det är olika roller skogen ska ha. Det finns många olika intressen att ta hänsyn till och det är svåra avvägningar som måste göras. Det är därför den här dagen är så viktig.

Tillsammans kan vi arbeta för att hitta lösningar på utmaningarna, med målet att produktion och natur kan samsas.

H.M. Konungen

Utdelning av priser

I samband med konferensen delade Kungen ut priser till personer som bidragit till att öka kunskapen om skogen.

Greve Carl Bernadottes skogspris

  • Gunnar Lindén, ansvarig naturvårdsfrågor, LRF skogsägarna

Guldkvisten

  • Annika Felton, SLU, forskar om klövviltets ekologi
  • Gunnar Wetterberg, historiker, författare, samhällsdebattör
    (Pristagaren hade inte möjlighet att närvara vid utdelningen.)
  • Christer Karlsson, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning i Siljansfors, SLU

Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond

  • Yuanyuan Li, Kungliga Tekniska Högskolan

Young Researcher’s Award

  • Rana Alimohammadzadeh, Mittuniversitetet