H.M. Konungens inledningstal vid Skogsindustriernas Framtidsmöte

Berns, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära pristagare och skogsvänner,

Som jag tror ni vet ligger skogen mig mycket varmt om hjärtat. Drottningen och jag tillbringar många dagar på Stenhammars gods i Sörmland. Här står skogen tät och har god bonitet, vi uppskattar de vackra skogspromenaderna och den avkoppling som skogen ger.

Skogen fyller ju så många och viktiga funktioner för vårt land och för vårt folk. Den är på en och samma gång både vildmark, friluftsområde och industriområde. Inte minst under pandemin visade sig skogen vara människans bästa vän och det var många, även ovana besökare, som sökte sig ut i skogen.

Därför värker det i folksjälen när skogen skadas. När den brinner, när den tunga blötsnön knäcker grenar och stormen fäller hela träd, eller när den hotas av granbarkborrar och andra skadedjur.

Men skogen är förstås inte bara förknippad med friluftsliv. Den har gett landet viktiga inkomster som har bidragit till att bygga upp välstånd. Skogsnäringen skapar sysselsättning i hela landet.

Den spelar också en allt viktigare roll för den gröna omställningen, i att bromsa och motverka koldioxidutsläpp och som ett rum för biologisk mångfald.

Ja, det är olika roller skogen ska ha. Det finns många olika intressen att ta hänsyn till och det är svåra avvägningar som måste göras. Det är därför den här dagen är så viktig. Tillsammans kan vi arbeta för att hitta lösningar på utmaningarna, med målet att produktion och natur kan samsas.

Inte minst har forskningen en central roll för att vi ska kunna fatta kloka beslut inför framtiden.

Jag vill därför avsluta med ett stort och varmt grattis till dagens pristagare, som alla på olika sätt har bidragit till att öka kunskapen om skogen.

Tack.

Till toppen