Kungen gav företräde för landshövdingen i Stockholms län

Onsdagen den 29 mars gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Anna Kinberg Batra, Stockholms läns nya landshövding.

Kungen tillsammans med Anna Kinberg Batra, nytillträdd landshövding i Stockholms län.

Kungen tillsammans med Anna Kinberg Batra, nytillträdd landshövding i Stockholms län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Anna Kinberg Batra är landshövding i Stockholms län sedan 1 mars 2023. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och partiledare i Moderaterna.

Utöver uppdraget som landshövding är Anna Kinberg Batra styrelseordförande i statsägda Svenska rymdaktiebolaget (SSC) samt särskild utredare i Betalningsutredningen, som har i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.