Utrikesnämnd på Kungl. Slottet

Tisdagen den 14 mars hölls möte i Utrikesnämnden på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan anländer till dagens utrikesnämnd.

Kronprinsessan anländer till dagens utrikesnämnd. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där statschefen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Eftersom Kungen för tillfället befinner sig på resa utomlands var Kronprinsessan, som tillfällig riksföreståndare, ordförande under dagens sammanträde i enlighet med 5 kap. 4 § i regerings­formen.

Utrikesnämnden samlad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden samlad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Utrikesnämnd i grundlagen

11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden,
om det kan ske.

12 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.

Till toppen