Kungaparet vid Konst­akademiens högtids­samman­komst

Fredagen den 17 februari närvarade Kungen och Drottningen vid Kungl. Akademien för de fria konsternas högtidssammankomst på Konstakademien i Stockholm.

Kungen och Drottningen vid Konstakademiens högtidssammankomst.

Kungen och Drottningen vid Konstakademiens högtidssammankomst. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomst togs Kungaparet emot av Akademiens preses Helena Tallius Myhrman, ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt och vice preses Klara Kristalova.

Efter hälsning eskorterades Kungaparet till Hörsalen för sammankomstens början.

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Konstakademiens priser, belöningar och stipendier.

Kungen delade ut priser och stipendier vid högtidssammankomsten.

Kungen delade ut priser och stipendier vid högtidssammankomsten. Foto: Pelle T Nilsson/SPA