Kronprinsessparet besökte Berättarministeriet

Den 11 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel stiftelsen Berättarministeriet. Vid besöket informerades Kronprinsessparet om hur skolväsendet och elever påverkats med anledning av pandemin.

Kronprinsessparet vid besöket på Berättarministeriet.

Kronprinsessparet vid besöket på Berättarministeriet. Foto: Berättarministeriet

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång. Det görs genom att stötta lärare och elever i områden med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen.

Vid besöket träffade Kronprinsessparet representanter från Skolverket, och Berättarministeriet samt lärare, rektor och grundskolechef från Järva. Tillsammans berättade de bland annat om sina erfarenheter om hur barn och elever påverkats med anledning av de anpassningar som skolor gjorde under pandemin.

Foto: Berättarministeriet

Foto: Berättarministeriet