Kungen gav högtidliga audienser

Den 14 december tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Islands ambassadör Bryndís Kjarstansdóttir.

Kungen tillsammans med Islands ambassadör Bryndís Kjarstansdóttir. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Islands ambassadör Bryndís Kjarstansdóttir
  • Ecuadors ambassadör Veronica Bustamante Ponce
  • Slovakiens ambassadör Lubomír Čaňo
  • Malis ambassadör Oumou Sall-Seck

Ordnar

När Kungen tog emot Islands ambassadör bar han isländska Falkordens storkors och vid mottagandet av Slovakiens ambassadör slovakiska Vita Dubbelkorsets orden 1 klass.

Kungen och Ecuadors ambassadör Veronica Bustamante Ponce.

Kungen och Ecuadors ambassadör Veronica Bustamante Ponce. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Slovakiens ambassadör Ľubomír Čaňo.

Kungen tillsammans med Slovakiens ambassadör Ľubomír Čaňo. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Malis ambassadör Oumou Sall-Seck tas emot av Kungen vid dagens audiens.

Malis ambassadör Oumou Sall-Seck tas emot av Kungen vid dagens audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kortegen med Hovstallets vagnar anländer till Kungl. Slottet via Slottsbacken.

Kortegen med Hovstallets vagnar anländer till Kungl. Slottet via Slottsbacken. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kortegen med Slovakiens nyutnämnde ambassadör Lubomír Čaňo rullar in på Inre borggården.

Kortegen med Slovakiens nyutnämnde ambassadör Lubomír Čaňo rullar in på Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna tas emot av fanfarer vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Ambassadörerna tas emot av fanfarer vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

UD:s introduktör Klas Gierow följer Malis ambassadör Oumou Sall-Seck in till audiensen.

UD:s introduktör Klas Gierow följer Malis ambassadör Oumou Sall-Seck in till audiensen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna