Kungen överlämnade ny fana till P 4

Under lördagen överlämnade Kungen en ny fana till Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde.

Kungen på Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde.

Kungen på Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde. Foto: Försvarsmakten

Kungen, som är Försvarsmaktens främste representant, delar återkommande ut fält­tecken till Försvarsmaktens förband i samband med ny- eller omorganisationer samt när gamla fälttecken blivit utslitna.

Kungen delar ut den nya fanan till överste Stefan Pettersson.

Kungen delar ut den nya fanan till överste Stefan Pettersson. Foto: Försvarsmakten

Under ceremonin höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

Skaraborgsbrigaden är en viktig del i försvaret av vår nation. Ert motto, Arvet förpliktigar, är en bra ledstång för förbandets personal.

H.M. Konungen

Kungen överlämnade därefter fanan till överste Stefan Pettersson och inspekterade sedan de uppställda enheterna.

Kungen inspekterade de uppställda enheterna.

Kungen inspekterade de uppställda enheterna. Foto: Försvarsmakten

Pansardagen

Efter ceremonin besökte Kungen Pansardagen på regementsområdet. Kungen satte avslutningsvis sin namnteckning på en minnessten vid regementet.

Kungen besökte Pansardagen på regementsområdet.

Kungen besökte Pansardagen på regementsområdet. Foto: Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.