H.M. Konungens tal vid fanöverlämning vid Skaraborgs regemente

Skaraborgs regemente, P 4, Skövde

(Det talade ordet gäller)

Befäl, soldater och civilanställda vid Skaraborgs regemente!

Säkerhetsläget i Europa har kraftigt förändrats i och med kriget i Ukraina.

Vårt militära försvar ska nu öka sin förmåga successivt. Och inom ramen för vårt totalförsvar rustas återigen det civila samhället för att klara ett väpnat angrepp.

Skaraborgs regemente är ett av mycket få förband med en obruten tradition. Regementet är det äldsta landskapsregementet i Sverige, med koppling ända tillbaka till 1634 års härordning.

Skaraborgarna har varit insatta vid många tillfällen – både historiskt och i modern tid – hemma i Sverige och utomlands.

Skaraborgs regemente är också det enda kvarvarande regementet från pansartruppernas uppsättande 1942, som var ett viktigt tekniksteg för armén. Skövde är de svenska pansartruppernas vagga och centrum – därför är det naturligt att deras 80-årsjubileum firas just här i dag.

Ett fälttecken symboliserar en samlingspunkt och en historia. Er nuvarande fana tilldelade jag P4/Fo 35 den 22 september 1995.

Fanan är också en symbol för förbandsandan; den som innebär att alla – oavsett befattning – gemensamt bidrar till att lösa uppgiften.

Skaraborgsbrigaden är en viktig del i försvaret av vår nation. Ert motto, ”ARVET FÖRPLIKTIGAR", är en bra ledstång för förbandets personal. Jag önskar er lycka till med regementets framtida utmaningar.

Jag kommer nu att tilldela Skaraborgs regemente dess nya fastställda fana.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.