Victoriaslussen fick sitt namn av Kronprinsessan

I dag namngavs den nya Victoriaslussen i Stockholm av Kronprinsessan.

Kronprinsessan namngav i dag den nya Victoriaslussen i Stockholm.

Kronprinsessan namngav i dag den nya Victoriaslussen i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Hösten 2021 beslutade Stockholms kommunstyrelse om Victoriaslussen som namn på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön.

I dag var det dags för Kronprinsessan att ge den nya slussen sitt namn och samtidigt öppna en av de två 85 ton tunga avbördningsluckorna, som därmed kan börja reglera Mälarens vattennivå genom att släppa ut vatten till Saltsjön och på så vis minska risken för översvämningar i Mälardalen.

Kronprinsessan höll tal under ceremonin mitt i byggarbetsplatsen mellan Södermalm och Stadsholmen i Stockholm.

Kronprinsessan höll tal under ceremonin mitt i byggarbetsplatsen mellan Södermalm och Stadsholmen i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under ceremonin, som hölls på byggarbetsplatsen på Slussen, närvarade förutom Kronprinsessan bland annat representanter från Stockholms stad.

Det är en stor ära för mig att i dag ge den nya slussen namnet Victoriaslussen. Må den vara till gagn för Mälardalens befolkning och för kommande generationer!

H.K.H. Kronprinsessan

Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Kronprinsessan avtäcker en av de stenar som ska placeras i den nya slusskanalen. Kronprinsessan lämnade sin namnteckning i samband med ett studiebesök på Slussen tidigare i år.

Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Kronprinsessan avtäcker en av de stenar som ska placeras i den nya slusskanalen. Kronprinsessan lämnade sin namnteckning i samband med ett studiebesök på Slussen tidigare i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Avtäckning av sten

Till högtidliga fanfarer från Arméns musikkår avtäckte Kronprinsessan under ceremonin en sten med sin namnteckning. Stenen kommer att få sin plats i den nya slusskanalen som anläggs i Victoriaslussen. Slusskanalen beräknas öppna för båttrafik 2025.

Tidigare under våren besökte Kronprinsessan med familj byggarbetsplatsen för att få ta del av fördjupad information om projektet.

Slussen i Stockholm

Ombyggnationer av platsen har skett ungefär vart hundrade år. Slussen är en central mötes- och trafikplats men även en faktisk vattenslussanläggning. Den nya slussanläggningen, Victoriaslussen, ska trygga bebyggelse och dricksvatten för hela Mälardalen och minska risken för översvämningar runt Mälaren.

Slussbron, som förbinder Södermalm och Stadsholmen, invigdes av Kungen i närvaro av Kronprinsessan och Prinsessan Estelle år 2020.

Läs mer om Stockholms stads ombyggnation av Slussen

Upptäck mer