Kungen och Prins Carl Philip vid firandet av Marinen 500 år

Tisdagen den 7 juni närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid avtäckning av en minnessten på Skeppsholmen i Stockholm med anledning av Marinens 500-årsjubileum.

Beskrivning av vad som syns på bilden. Ej fotograf.

Kungen avtäcker en minnessten på Skeppsholmen i Stockholm med anledning av Marinens 500-årsjubileum. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomsten till Skeppsholmen togs Kungen och Prinsen emot av konteramiral Ewa Skoog Haslum, chef för marinen.

Deltagarna gick i procession till paradplatsen medan en paradmarsch spelades. Därefter sjöngs Kungssången och Kungen genomförde inspektion av flaggvakt, honnörsvakt och musikkår.

Ceremonin fortsatte med att Kungen avtäckte minnesstenen och salut sköts från fartyget HMS Kullen. Utanför Skeppsholmen på Stockholms ström genomfördes samtidigt en flottparad med tio fartyg från olika tidsepoker.

Minneshögtiden avslutades med Korum, en militärgudstjänst.

Kungen och Prinsen togs emot av marinchefen Kam Ewa Skoog Haslum.

Kungen och Prinsen togs emot av konteramiral Ewa Skoog Haslum, chef för marinen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA