Kungen uttalade sig angående den Ryska federationens invasion av Ukraina

Måndagen den 7 mars uttalade sig Kungen angående den Ryska federationens invasion av Ukraina. Talet hölls i samband med överlämningen av nytt standar till Livregementets Husarer K 3 i Karlsborg.

Kungen talade vid Livregementets Husarer K 3 i Karlsborg.

Kungen talade vid Livregementets Husarer K 3 i Karlsborg. Foto: Adam Ihse/TT

Den Ryska federationen har invaderat Ukraina. Detta strider mot folkrätten och sätter grundläggande fri- och rättigheter ur spel.

Den humanitära katastrofen är ett faktum: Människor flyr sina hem och sitt land. Familjer splittras. Oskyldiga dör.

Sverige har, bland annat tillsammans med övriga EU-länder, i kraftigast möjliga ordalag fördömt det ryska agerandet. Våra tankar går till det ukrainska folket!

H.M. Konungen

Överlämning av nytt standar

I sitt tal vid överlämningsceremonin framhöll Kungen förbandets anda och traditioner med anor som sträcker sig tillbaka till 1500-talet.

Fanöverlämningen avslutades med att Kungen traditionsenligt sa:

Jag kommer nu att tilldela det tredje standaret till Livregementets husarer. Ni ska i alla skiften ära och hedra den.

H.M. Konungen

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet.

Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/ kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.