H.M. Konungens tal i samband med besök vid standar­överlämning vid K 3

Karlsborg

(Det talade ordet gäller)

Befäl,
soldater,
civila medarbetare och gäster!

Jag är här i Karlsborg i dag för att överlämna ett nytt standar till Livregementets husarer. Detta besök har varit planerat länge, men på grund av pandemin genomför vi det först idag.

Men jag vill börja med att säga några ord som riktar sig till alla i Sverige:

Europa befinner sig i en utomordentligt svår situation. Svårare än på mycket länge. Den Ryska federationen har invaderat Ukraina. Detta strider mot folkrätten och sätter grundläggande fri- och rättigheter ur spel.

Den humanitära katastrofen är ett faktum:

Människor flyr sina hem och sitt land. Familjer splittras. Oskyldiga dör.

Sverige har, bland annat tillsammans med övriga EU-länder, i kraftigast möjliga ordalag fördömt det ryska agerandet.

Våra tankar går till det ukrainska folket!

Sverige som nation bistår på olika sätt. Och många enskilda och organisationer, här i Sverige och utomlands, gör nu ovärderliga insatser för att hjälpa.

Det som nu händer i vårt närområde har påtagliga konsekvenser också för Sverige. Det understryker allvaret i, och betydelsen av, den svenska försvarsmaktens verksamhet. En verksamhet som bärs bland annat av er, som är här idag.

Den Ryska federationen har invaderat Ukraina. Detta strider mot folkrätten och sätter grundläggande fri- och rättigheter ur spel.

Den humanitära katastrofen är ett faktum: Människor flyr sina hem och sitt land. Familjer splittras. Oskyldiga dör.

Sverige har, bland annat tillsammans med övriga EU-länder, i kraftigast möjliga ordalag fördömt det ryska agerandet. Våra tankar går till det ukrainska folket!

H.M. Konungen

Ni – Livregementets husarer, är i dag uppställda för att tilldelas ett nytt standar. Detta är betydelsefullt, ur flera perspektiv.

Fälttecken är en enande symbol. De signalerar samhörighet och förbandsanda. Förr i tiden synliggjorde de förbanden på slagfältet och möjliggjorde identifiering.

Den enande funktionen är lika stark och viktig nu som då.

Livregementets husarers anor sträcker sig tillbaka ända till 1500-talet. Underregementets standar har ni under århundranden bidragit till rikets säkerhet.

Historien har format regementet till vad det är idag, med den typiska kavalleriandan som präglas av nyckelord som tempo, djärvhet, framåtanda och uthållighet.

Det är en anda som präglar ert sätt att lösa uppgifterna än idag, vid insatser såväl nationellt som internationellt.

Under regementets nuvarande benämning ”Livregementets husarer” blir dagens tilldelning av standar det tredje i ordningen.

Det första standaret tilldelades av min farfars farfar, kung Oscar II, i Stockholm i juli 1878.

Det andra av min farfar, kung Gustaf VI Adolf, i juni 1957 i Skövde.

I det sammanhanget är det trevligt att konstatera, att båda standarförarna från 1957 är närvarande här i dag: dåvarande fänrik respektive löjtnant, i dag de pensionerade överstarna av första graden, Per Blomquist och Ulf Ling-Vannerus.

I dag, 65 år senare, har det blivit min tur att tilldela förbandet ett nytt standar.

Jag kommer nu att tilldela det tredje standaret till Livregementets husarer.

Ni ska i alla skiften ära och hedra det.