Kungaparet och Kronprinsessan vid Svenska Akademiens högtids­sammankomst

Måndagen den 20 december närvarade Kungaparet och Kronprinsessan vid Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börshuset i Stockholm.

Kungen, Drottningen och Kronprinsessan vid Svenska Akademiens högtidssammankomst.

Kungen, Drottningen och Kronprinsessan vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vid årets högtidssammankomst hölls två inträdestal, dels av författaren och journalisten Ingrid Carlberg, dels av författaren och kritikern Steve Sem-Sandberg.

Ingrid Carlberg efterträder Göran Malmqvist på stol nummer 5. Steve Sem-Sandberg efterträder Kristina Lugn på stol nummer 14.

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Svenska Akademien grundades 1786 av kung Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17. Gustav III utfärdade noggranna scenanvisningar för ceremonin, vilka i allt väsentligt fortfarande följs.

H.M. Konungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.