Kronprinsessan närvarade vid världs­kongressen för hållbar turism

Den 24 april närvarade Kronprinsessan vid världskongressen för hållbar turism, Global Sustainable Tourism Council, på Cirkus i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med Randy Durband, vd för GSTC och Karin Johansson, ordförande för Visit Sweden, vid ankomsten till kongressen.

Kronprinsessan tillsammans med Randy Durband, vd för GSTC och Karin Johansson, ordförande för Visit Sweden, vid ankomsten till kongressen. Foto: Henric Wauge/SPA

Den 23–25 april genomförde Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress, för första gången i Sverige.

Visit Sweden stod som värd för kongressen tillsammans med Tillväxtverket och i nära samverkan med Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens intressenter.

Kronprinsessan under kongressen på Cirkus i Stockholm.

Kronprinsessan under kongressen på Cirkus i Stockholm. Foto: Henric Wauge/SPA

Syftet med det svenska engagemanget i kongressen är bland annat att öka kunskapen och inspirera den svenska turismbranschen kring ett mer medvetet resande och på så sätt öka svensk besöksnärings långsiktiga konkurrenskraft.