Kungen gav högtidliga audienser

Tisdagen den 7 december tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Priscila Mishihairabwi-Mushonga från Zimbabwe.

Kungen tillsammans med ambassadör Priscila Mishihairabwi-Mushonga från Zimbabwe. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Grace Alfred Oluto från Tanzania
  • Ambassadör Priscila Mishihairabwi-Mushonga från Zimbabwe
  • Ambassadör Milton Soto Santiesteban från Bolivia
  • Ambassadör Jason LaTorre från Kanada
Kungen tar emot Grace Alfred Oluto från Tanzania i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Grace Alfred Oluto från Tanzania i högtidlig audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med ambassadör Milton Soto Santiesteban från Bolivia.

Kungen tillsammans med ambassadör Milton Soto Santiesteban från Bolivia. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen och Kanadas ambassadör Jason LaTorre under ceremonin på Kungliga slottet.

Kungen och Kanadas ambassadör Jason LaTorre under ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till