Prins Daniel besökte Medtechlabs

Tisdagen den 23 november besökte Prins Daniel Medtechlabs på Kungl. Tekniska högskolans campus Solna. Där fick Prinsen information om en ny optisk 3D-mikroskopi som kan användas för att diagnostisera njursjukdomar.

Prins Daniel tillsammans med David Unnersjö-Jess, teknologie doktor och utvecklare av optisk 3D-njurpatologi som doktorand vid Kungl. Tekniska högskolan.

Prins Daniel tillsammans med David Unnersjö-Jess, teknologie doktor och utvecklare av optisk 3D-njurpatologi som doktorand vid Kungl. Tekniska högskolan. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Den nya tekniken har utvecklats på Medtechlabs, ett tvärvetenskapligt center för medicinteknisk forskning som utvecklar diagnostik och bättre behandlingar för våra vanligaste folksjukdomar.

Prins Daniel fick vid besöket samtala med medarbetare som berättade om den forskning som görs om optisk 3D-mikroskopi. Med hjälp av tekniken kan diagnosticering och behandling av njursjukdomar bli mer effektiv och träffsäker.

Medtechlabs drivs av Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska institutet och Region Stockholm.

Prins Daniel tittar på hur njurar som är sjuka ser ut med optisk 3D-mikroskopi, vilket visar en detaljnivå som tidigare inte var möjligt.

Prins Daniel tittar på hur njurar som är sjuka ser ut med optisk 3D-mikroskopi, vilket visar en detaljnivå som tidigare inte var möjligt. Foto: Pelle T Nilsson/SPA