Kungen delade ut pris till Årets nybyggare

Onsdagen den 17 november delade Kungen ut pris till Årets nybyggare vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med 2020 års pristagare under ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Kungen tillsammans med 2020 års pristagare under ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Priset delas årligen ut till entreprenörer med utländsk bakgrund som nått framgång i sitt företagande. På grund av pandemin delades priserna för både 2020 och 2021 ut vid onsdagens ceremoni.

Ceremonin inleddes med att Kungen hälsade alla välkomna. I sitt tal sa han bland annat:

Genom uthållighet, strategiskt tänkande och riskvillighet, kan goda idéer ibland bli till glädje och nytta för tusentals, ja miljontals människor.

De priser som delas ut i dag är ett sätt att visa uppskattning för er som haft mod och engagemang att gå från tanke till handling och bygga något varaktigt. Kanske mot alla odds. Kanske tack vare stora personliga uppoffringar.

H.M. Konungen

Årets nybyggare 2020

Kungen delade ut utmärkelsen Årets nybyggare 2020 i följande kategorier:
Årets nystart, Årets pionjär och Årets unga pionjär.

Årets nystart

Pristagare: Mouddar Kouli, Kouli, Bros AB

Affärsidé: Klädförsäljning via webshopen Hoodie Lab. Kläderna designas av personer runtom i världen som får provision för varje sålt plagg. Företaget fokuserar framförallt på att skapa arbetstillfällen för utsatta kvinnor med svåra levnadsförhållanden.

Läs mer om Hoodie Lab

Årets pionjär

Pristagare: Shervin Razani, Jurek AB

Affärsidé: Rekrytering och uthyrning av konsulter inom Law, Finance, HR, Marketing & Communication och Business Support. Fokus på mångfaldsfrågor gällande ålder, kön och bakgrund.

Läs mer om Jurek Rekrytering & Bemanning

Årets unga pionjär

Pristagare: Isabella Palmgren, Mimbly AB

Affärsidé: Produkten ”Mimbox”, den första tilläggsenheten som kan kopplas på alla typer av tvättmaskiner för att fånga upp mikroplasten som släpps under varje tvätt. Produkten filtrerar bort mikroplastpartiklar så små som 50 mikrometer och hindrar dem att nå våra hav och sjöar.

Läs mer om Mimbly AB

Årets nybyggare 2021

Kungen delade ut utmärkelsen Årets nybyggare 2021 i följande kategorier:
Årets nystart, Årets pionjär och Årets unga pionjär.

Kungen tillsammans med 2021 års pristagare.

Kungen tillsammans med 2021 års pristagare. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Årets nystart

Pristagare: Ali Meamar, Infinity Group AB

Affärsidé: Medicinteknisk verksamhet inriktad på tandtekniska produkter. Kunderna är tandläkare som beställer tandproteser, kronor och broar för att förbättra livskvaliteten hos patienter.

Årets pionjär

Pristagare: Nami Zarringhalam och Alan Mamedi, TrueCaller AB

Affärsidé: TrueCaller verifierar kontakter och kan därmed blockera bedrägerier oönskad kommunikation. Produkten möjliggör säkra och relevanta samtal mellan människor och gör det effektivt för företag att få kontakt med konsumenter.

Läs mer om TrueCaller

Kungen överlämnar plaketten för ”Årets unga pionjär” till Poyan Karimi från Oddwork.

Kungen överlämnar plaketten för ”Årets unga pionjär” till Poyan Karimi från Oddwork. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Årets unga pionjär

Pristagare: Poyan Karimi, Oddwork Sweden AB

Affärsidé: Oddwork är ett employer branding- och rekryteringsföretag som hjälper sina partners att attrahera, rekrytera och behålla sin personal på dagens talangmarknad.

Läs mer om Oddwork

Om Årets nybyggare

Utmärkelsen Årets nybyggare instiftades 1999. Syftet med priset är att skapa förebilder och visa på goda exempel.

Det är stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) som årligen utser Årets nybyggare.

Kungen är beskyddare av Årets nybyggare.