H.M. Konungens tal vid utdelning av priset Årets nybyggare

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket.

Precis som i många andra sammanhang, ska vi i dag ta igen det vi fick ställa in förra året. Och därför kommer jag i dag ha glädjen att dela ut inte tre, utan sex stycken priser!

Att få visa uppskattning till företagare känns särskilt roligt just i år.

Det kräver hårt arbete att starta och driva företag. Men det kräver också mod. Mod att satsa allt i nuet trots att man inget vet om framtiden. Och ibland vet man ännu mindre än vanligt.

När Covid-19 spred sig över världen och nådde Sverige, förändrades förutsättningarna snabbt för många företag:

Vad skulle hända med efterfrågan? Hur skulle en spirande idé kunna överleva? Skulle lönerna till de anställda kunna betalas ut?

Inte heller visste någon hur länge det skulle pågå.

Men mitt i osäkerheten, fortsatte ändå företagare runtom i Sverige att arbeta hårt. Kanske hårdare än någonsin. Och på så sätt höll de igång vårt land.

Alla dessa förtjänar vårt tack. Och några av er är här i dag. Ni bidrar till att skapa välstånd och arbetstillfällen i Sverige, varje dag. Ni har vågat förverkliga era idéer, och skapat produkter och lösningar som nu efterfrågas på marknaden.

Pandemin gjorde det tydligt att hela världen hänger ihop, vare sig vi vill eller ej. Smittan hindrades inte av gränser – men det gjorde inte heller forskningen och vaccintillverkningen.

Många problem är globala, liksom lösningarna. De goda idéerna är däremot lokala. De uppstår någonstans – i någons huvud.

Genom uthållighet, strategiskt tänkande och riskvillighet, kan goda idéer ibland bli till glädje och nytta för tusentals, ja miljontals människor.

De priser som delas ut i dag är ett sätt att visa uppskattning för er som haft mod och engagemang att gå från tanke till handling och bygga något varaktigt. Kanske mot alla odds. Kanske tack vare stora personliga uppoffringar.

Ni är alla, än en gång, varmt välkomna!