Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Tisdagen den 19 oktober tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Anita Grmelová från Tjeckien.

Kungen tillsammans med ambassadör Anita Grmelová från Tjeckien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Maria Lumen B. Isleta från Republiken Filippinerna
  • Ambassadör Tea-youk Ha från Republiken Korea
  • Ambassadör Enass Ahmad Alshahwan från Konungariket Saudiarabien
  • Ambassadör Anita Grmelová från Republiken Tjeckien
Den sydkoreanske ambassadören Tea-youk Ha välkomnas av Kungen, som under audiensen bar Mugunhwaorden.

Den sydkoreanske ambassadören Tea-youk Ha välkomnas av Kungen, som under audiensen bar Mugunhwaorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Saudiarabiens ambassadör Enass Ahmad Alshahwan i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Abdul Azizorden.

Kungen tar emot Saudiarabiens ambassadör Enass Ahmad Alshahwan i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Abdul Azizorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med ambassadör Maria Lumen B. Isleta från Filippinerna.

Kungen tillsammans med ambassadör Maria Lumen B. Isleta från Filippinerna. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.