Kungen delade ut medaljer

Tisdagen den 12 oktober delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Skådespelaren Pia Johansson tar emot medaljen Litteris et Artibus ur Kungens hand.

Skådespelaren Pia Johansson tar emot medaljen Litteris et Artibus ur Kungens hand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

» Läs mer om medaljer

Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 28 januari 2021.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. generaldirektör Peter Kleen
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Gerald Nagler
För betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter

Ambassadör Olof Skoog
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Kungen överlämnar medaljen till direktör Gerald Nagler som belönades för betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter.

Kungen överlämnar medaljen till direktör Gerald Nagler som belönades för betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

12:e storleken i högblått band

Direktör Jacob de Geer
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Stig Engström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

F.d. riksdagsledamot Göran Lennmarker
För framstående politikergärning

Direktör Gerteric Lindquist
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Magnus Nilsson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman
För förtjänstfulla insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö

Emma Frans tar emot sitt diplom ur Drottningens hand.

Emma Frans tar emot sitt diplom ur Drottningens hand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Deliang Chen
För framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning

Vetenskapsjournalist med.dr h.c. Henrik Ekman
För betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om natur och miljö

Vetenskapsskribent med.dr Emma Frans
För betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning

F.d. kommunalrådet Lars-Erik Fälth
För framstående kommunalpolitiska insatser

Professor Gunnar C. Hansson
För förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros

Direktör Per Lundberg
För förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Konstvetare Isabella Nilsson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

Professor emerita Margaretha Rossholm Lagerlöf
För betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt konstliv

Professor emerita Barbro Åsman
För betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik

Direktör Per Lundberg belönades för förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem.

Direktör Per Lundberg belönades för förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem. Foto: Jessica Gow/TT

8:e storleken i högblått band

Verksamhetsledare Mariam Afrasiabpour
För betydelsefulla insatser för att underlätta invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden och motverka hedersförtryck

F.d. generalsekreterare Bo Forsberg
För framstående insatser inom kyrkligt biståndsarbete

Kontraktsprost Lisa Tegby
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Regissör och dramatiker Alexander Mørk-Eidem
För innovativa insatser inom svensk scenkonst

5:e storleken i högblått band

Direktör Mia Spendrup
För betydande insatser inom svensk besöksnäring med kulturarvsprofil

Fiolbyggare Peter Westerlund
För framstående insatser som violinmakare

Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm
För framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen

Artisten Lena Philipsson fick ta emot medaljen Litteris et Artibus vid dagens medaljutdelning på Kungliga slottet.

Artisten Lena Philipsson fick ta emot medaljen Litteris et Artibus vid dagens medaljutdelning på Kungliga slottet. Foto: Jessica Gow/TT

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare och översättare Gun-Britt Sundström
För framstående konstnärliga insatser inom svensk litteratur och översättningskonst

Koreograf och dansare Alexander Ekman
För framstående konstnärliga insatser som koreograf

Skådespelare och regissör Pia Johansson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Socionom och kantor Ragnar Håkanson
För framstående konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken

Artisten Magnus Uggla belönades för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv.

Artisten Magnus Uggla belönades för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv. Foto: Jessica Gow/TT

Hovsångare Daniel Johansson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Kompositör Mats Larsson Gothe
För framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Artisten Lena Philipsson
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Artisten Magnus Uggla
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Kungen håller tal till medaljörerna i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Kungen håller tal till medaljörerna i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Jessica Gow/TT