Kungen återinrättade Norrlands dragonregemente

Fredagen den 24 september besökte Kungen Arvidsjaur för att återinrätta Norrlands dragonregemente, K 4.

Kungen hälsar på Norrlands dragonregemente vid återinrättningsceremonin i Arvidsjaur.

Kungen hälsar på Norrlands dragonregemente vid återinrättningsceremonin i Arvidsjaur. Foto: Jens Ökvist/TT

I dag hissades flaggan över K 4 i Arvidsjaur, som återigen är ett eget förband. I samband med försvarsbeslutet 2004 avvecklades regementet och omorganiserades till Arméns jägarbataljon som en del av Norrbottens regemente.

Under ceremonin, som även bevistades av statsministern och överbefälhavaren, sade Kungen bland annat:

Genom att utbildningen fortsatte, om än i mindre omfattning, efter nedläggningen 2004, har ni behållit viktig kompetens. Detta är avgörande för att nu kunna öka verksamheten. Ni står nu inför att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare. Det är en utmaning – en positiv sådan.

H.M. Konungen

Kungen avslutade därefter sitt tal med att förklara Norrlands dragonregemente för återupprättat.

Foto: Jens Ökvist/TT

Möte med Norrlandsdragoner och materielförevisning

När ceremonierna var över mötte Kungen soldater och befäl vid det återupprättade regementet. Norrlandsdragonerna fick också möjlighet att förevisa delar av förbandets materiel för Kungen innan besöket var över.

Försvarsmakten etablerar nya förband

Försvarsmakten etablerar under kommande månader nya regementen och en ny flygflottilj.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida