H.M. Konungens tal vid återupprättandet av Norrlands dragonregemente

Arvidsjaur

(Det talade ordet gäller)

Herr statsminister,
Överbefälhavare,
Fru landshövding,
ärade Norrlandsdragoner!

För nästan exakt 41 år sedan, närmare bestämt den 20 september 1980, stod jag här och invigde Norrlands dragonregemente, K 4.

I samband med försvarsbeslutet 2004 avvecklades regementet och omorganiserades till Arméns jägarbataljon som en del av Norrbottens regemente, I 19 i Boden.

Genom att utbildningen fortsatte, om än i mindre omfattning, efter nedläggningen 2004, har ni behållit viktig kompetens. Detta är avgörande för att nu kunna öka verksamheten. Ni står nu inför att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare. Det är en utmaning – en positiv sådan.

H.M. Konungen

I dag står jag här återigen för att inviga Norrlands dragonregemente K 4. Det blir nu på nytt ett eget förband, med egen fana och med ansvar för att i framtiden utbilda två Norrlandsjägarbataljoner.

Bataljonerna har förmåga att verka i subarktisk miljö och utgör därmed en viktig del av den svenska Försvarsmakten.

Genom att utbildningen fortsatte, om än i mindre omfattning, efter nedläggningen 2004, har ni behållit viktig kompetens. Detta är avgörande för att nu kunna öka verksamheten.

Ni står nu inför att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare. Det är en utmaning – en positiv sådan. Även för Arvidsjaur kommer den ökade verksamheten säkert med en del utmaningar. Men den är också ett positivt bidrag till den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Jag ber att få framföra mina välgångsönskningar till officerare och soldater vid förbandet.

Härmed förklarar jag Norrlands dragonregemente, K 4, för återupprättat.

Till toppen