Kungen talade vid WWF:s gala En kväll för vår planet

Torsdagen den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet.

Kungen spelade in talet vid Isbladskärret på Djurgården i Stockholm.

Kungen spelade in talet vid Isbladskärret på Djurgården i Stockholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och galan En kväll för vår planet arrangerades i samband med att WWF Sverige firar 50 år.

Under kvällen visades reportage från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar, skogsskövling, illegal jakt och andra hot mot vår planet.

I sitt tal under galan sa Kungen bland annat:

Under 50 år, ett halvt sekel, har jag haft förmånen att vara engagerad i Världsnaturfonden. I detta och andra sammanhang har jag följt utvecklingen på miljö- och klimatområdet. Ofta med oro. Men också med hopp!

H.M. Konungen

Om WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. WWF är verksam i över 100 länder och med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Läs mer om Världsnaturfonden WWF