H.M. Konungens hälsning till tv-sänd gala med anledning av WWF 50 år

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar, kära naturvänner!

Ända sedan jag var barn har jag tyckt om att vara ute i naturen.

Med åren har det kommit att bli lika mycket ett intresse som en källa till glädje. Och det är något som jag vet att jag delar med väldigt många av er.

Ja, det är verkligen ett privilegium, som vi har här i Sverige,– möjligheten att kunna röra oss fritt i skog och mark. Och att vara ute i naturen och utforska vår rika och varierade landskap. Som till exempel Isbladskärret på Djurgården här i Stockholm där jag just nu befinner mig.

Under 50 år, ett halvt sekel, har jag haft förmånen att vara engagerad i Världsnaturfonden. I detta och andra sammanhang har jag följt utvecklingen på miljö- och klimatområdet. Ofta med oro. Men också med hopp!

Personligen ser jag det som en stor förmån att ha fått uppleva hur värdefulla naturmiljöer - tack vare ovärderliga insatser från Världsnaturfonden - har räddats och hur hotade arter som havsörn, bäver och fjällräv har kommit tillbaka. Det finns faktiskt bäver kring Drottningholm!

Vi människor har tyvärr förmågan att tillfoga naturen stor skada. Men tack och lov har vi också möjligheten att göra rätt.

Vi kan välja att vända utvecklingen, att ta ansvar för vår planet och för dem som kommer efter oss.

I det arbetet har Världsnaturfonden en viktig roll att spela. Och jag vill passa på att rikta ett tack till alla er som väljer att engagera er och på olika sätt stödja fondens arbete.

Med detta vill jag gratulera Världsnaturfonden till 50 framgångsrika år, och önska varmt lycka till i framtiden!