Ny regering tillträdd vid skifteskonselj på Kungliga slottet

Fredagen den 9 juli hölls regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap på Kungliga slottet. I konseljen deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Kungen inledde konseljen med att säga:

"Det är i år 100 år sedan det första svenska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt hölls.

Under nästan halva den tiden, snart 48 år, har jag varit Sveriges kung och statschef. Och därmed lett ett antal skifteskonseljer, här på Kungliga slottet.

Genom åren har vi sett olika majoritetsförhållanden i Sveriges riksdag. Vi har haft regeringar med olika starkt parlamentariskt stöd. Regeringar har tillträtt, avgått och ombildats.

Inte sällan under viss turbulens. Men alltid i god demokratisk ordning.

Vi har återigen fått bekräftat att vårt politiska system är hållfast.

H.M. Konungen

För knappt två veckor sedan avgick regeringschefen efter en misstroendeomröstning. Sedan dess har talmannen lett arbetet med att utse ny regeringsbildare.

Riksdagen har nu godkänt den avgångne regeringschefen som ny regeringsbildare.

Vi har återigen fått bekräftat att vårt politiska system är hållfast:

Olika uppfattningar har kunnat hanteras på ett ordnat sätt. De demokratiska processerna har fungerat så som det är tänkt i vår grundlag."

Talmannen redogjorde sedan formellt för hur regeringsbildningen gått till.

Regeringsskifte

Kungen konstaterade därefter att regeringsskifte hade ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen.

När den offentliga och tv-sända delen av konseljen var över lämnade talmannen mötet. Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen kvarstannade därefter för ordinarie konselj.