H.M. Konungens inledningsord vid konselj

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
herr statsminister,
tillträdande statsråd.

Välkomna.

Det är i år 100 år sedan det första svenska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt hölls.

Under nästan halva den tiden, snart 48 år, har jag varit Sveriges kung och statschef. Och därmed lett ett antal skifteskonseljer, här på Kungliga slottet.

Genom åren har vi sett olika majoritetsförhållanden i Sveriges riksdag. Vi har haft regeringar med olika starkt parlamentariskt stöd. Regeringar har tillträtt, avgått och ombildats.

Inte sällan under viss turbulens. Men alltid i god demokratisk ordning.

Vi har återigen fått bekräftat att vårt politiska system är hållfast.

H.M. Konungen

För knappt två veckor sedan avgick regeringschefen efter en misstroendeomröstning. Sedan dess har talmannen lett arbetet med att utse ny regeringsbildare.

Riksdagen har nu godkänt den avgångne regeringschefen som ny regeringsbildare.

Vi har återigen fått bekräftat att vårt politiska system är hållfast:

Olika uppfattningar har kunnat hanteras på ett ordnat sätt. De demokratiska processerna har fungerat så som det är tänkt i vår grundlag.

Med dessa ord förklarar jag denna konselj öppnad och lämnar över ordet till talmannen.