Kronprinsessan uppmärksammar Världshavsdagen

Tisdagen den 8 juni uppmärksammade Kronprinsessan World Oceans Day, Världshavsdagen, med att medverka vid ett webbinarium om FN:s årtionde för havsforskning samt vid UNDP:s Oceans Innovation Challenge.

Kronprinsessan talade vid ett webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtiondet för havsforskning.

Kronprinsessan talade vid ett webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtiondet för havsforskning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning.

Kronprinsessan inledde Världshavsdagen med att delta med ett förinspelat tal vid ett webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtiondet för havsforskning.

I sitt tal sade Kronprinsessan:

I en skrämmande takt närmar vi oss en punkt där skadorna på marint liv är oåterkalleliga. Från den punkten finns ingen väg tillbaka. Och den enda art som kan vända utvecklingen – som måste göra det – är vi.

Men, om vi förväntar oss att människor ska ta ansvar för haven – då måste vi också ge dem förutsättningar att förstå. Att förstå hur de här känsliga marina ekosystemen fungerar, och varför de är så viktiga att värna.

Med kunskap kommer förståelse. Och med förståelse kan vi åstadkomma förändring.

H.K.H. Kronprinsessan

Vid webbinariet samtalade bland annat generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten kring de fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Webbinariet avslutades med en presentation av Universeums satsning på hållbara hav, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde..

UNDP:s Ocean Innovation Challenge

Under eftermiddagen deltog Kronprinsessan tillsammans med bland andra H.K.H. Kronprins Haakon av Norge vid ett digitalt möte inom ramen för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s initiativ Ocean Innovation Challenge.

Ocean Innovation Challenge mobiliserar innovatörer för att rädda världshaven och leds av UNDP med stöd från Sverige och Norge.

I årets tävlingsomgång ligger fokus på lösningar för att bekämpa havsföroreningar. Vid mötet deltog de nio innovatörer vars idéer valts ut bland 600 tävlingsbidrag och som handlar om allt från att producera organiska alternativ till plastprodukter till hållbar odling av sjögräs, som ett alternativ till syntetisk gödsel. Dessa nio kommer nu att erhålla finansiering och stöd för att göra sina innovationer till verklighet.

Kronprinsessan inledningstalade och sade i sitt tal:

For a very long time, the seas have given us humans what we need to survive. We have depended on the ocean and its gifts. But now, with climate change, pollution and overfishing, we are at a point where the ocean depends on us. It is time for us to give back – before it is too late.

Ladies and gentlemen: while the ocean is under enormous pressure, it is also full of treasures. Under the surface, along with a diverse array of marine life, lie unique opportunities for us to contribute to solving the great challenges of our time.

Dear Ocean Innovators: It is gratifying to see the diversity and the tangible ambitions of your ideas, with solutions to one of the biggest threats to ocean health – marine pollution.

HRH The Crown Princess

Kronprinsessan talade vid UNDP:s digitala möte.

Kronprinsessan talade vid UNDP:s digitala möte. Foto: Kungl. Hovstaterna

Därefter talade bland andra statsrådet Peter Bolund, UN SG Special Envoy for the Ocean ambassadör Peter Thomson, administrator of UNDP Achim Steiner samt Kronprins Haakon som också ledde samtalet med innovatörerna.

Sedan 2003 har Kronprinsen varit engagerad i UNDP som goodwillambassadör och Kronprinsen avslutade högnivåmötet med att säga:

"Some of the most severe challenges we are facing in the world today, like climate change and the threat to life below water, we share as a global community. They connect us. We need to unite to solve them."

Läs mer på norska Kungahusets hemsida

H.K.H. Kronprins Haakon av Norge deltog i UNDP:s digitala möte.

H.K.H. Kronprins Haakon av Norge deltog i UNDP:s digitala möte. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det kongelige hoff

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.