H.K.H. Kronprinsessans tal vid seminarium om den svenska agendan för FN:s årtionde för havsforskning, Världshavsdagen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I dag är det Världshavsdagen. En dag som är viktig för oss alla, oavsett var i världen vi bor. Och den är viktig inte bara för oss människor, utan för alla jordens arter. Utan hav – inget liv.

Ändå är haven hotade. Av klimatförändringar och försurning, av uppvärmning och föroreningar, av överfiske och minskad biologisk mångfald.

I en skrämmande takt närmar vi oss en punkt där skadorna på marint liv är oåterkalleliga. Från den punkten finns ingen väg tillbaka. Och den enda art som kan vända utvecklingen – som måste göra det – är vi.

Men, om vi förväntar oss att människor ska ta ansvar för haven – då måste vi också ge dem förutsättningar att förstå. Att förstå hur de här känsliga marina ekosystemen fungerar, och varför de är så viktiga att värna.

Med kunskap kommer förståelse. Och med förståelse kan vi åstadkomma förändring.

I slutet av april fick jag möjlighet, som alumni-ambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling, att delta vid den vetenskapliga sessionen av Nobel Prize Summit. Där samlades Nobelpristagare, ledande forskare och politiska ledare från hela världen för att diskutera framtiden för vår planet.

Att lyssna till de olika talarna gjorde mig ännu mer övertygad om hur brådskande de utmaningar är, som vi står inför. Och hur viktig vetenskapen är för att påskynda nödvändiga förändringar.

Om ledare inom politiken och näringslivet ska kunna fatta långsiktigt kloka beslut – då behöver de kunna stödja sig på gedigna vetenskapliga underlag.

Därför känns det hoppingivande att FN utlyst detta till decenniet för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. Och det gör mig stolt att Sverige tar en aktiv roll för att inte bara lyfta dessa frågor, utan också driva dem framåt.

Så, till alla er som deltar vid dagens seminarium: Tack! Och varmt lycka till.

Till toppen