Kungen och Prins Carl Philip högtidlighöll veterandagen

Lördagen den 29 maj deltog Kungen och Prins Carl Philip vid högtidlighållanden av veterandagen.

Kungen vid veteranceremonin på Kungl. Djurgården.

Kungen vid veteranceremonin på Kungl. Djurgården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid veterandagen hedras krigsveteraner och civila som har deltagit i fredsbevarande och humanitära insatser runtom i världen.

Kransnedläggningen på Veterandagen.

Kransnedläggningen på Veterandagen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen inledde dagen genom att lägga en krans vid det nationella veteranmonumentet på Kungl. Djurgården i Stockholm. Därefter överräckte Kungen följande medaljer till åtta veteraner:

  • Förtjänstmedalj i silver
  • Medalj för sårad i strid
  • Förtjänstmedalj i silver (utan svärd)

Ceremonin på Kungl. Djurgården skedde i närvaro av bland andra riksdagens talman, försvarsministern, överbefälhavaren och ordföranden i Sveriges veteranförbund.

Prins Carl Philip deltog vid den nationella veteranceremonin.

Prins Carl Philip deltog vid den nationella veteranceremonin. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under eftermiddagen fortsatte Prins Carl Philip högtidlighållandet av veterandagen genom att besöka Berga där bland andra Livgardets dragonmusikkår, Arméns musikkår, Jill Johnson och fältartister bjöd på underhållning.

På grund av rådande pandemi direktsändes årets ceremoni digitalt på Försvarsmaktens Youtube-kanal. Ceremonin går även att se i efterhand

Läs mer om veterandagen

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen hedras alla Sveriges veteraner. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status. Från 2018 är veterandagen även en allmän flaggdag.